Trio Liedtext

Trio Comoran National Anthem – Udzima wa ya Masiwa Liedtext

I béramu isi pépéza

I nadi ukombozi piya

I daula ivénuha

Tasiba bu ya i dini voya trangaya hunu Komoriya

Narikéni na mahaba ya huveindza ya masiwa

Yatruwasiwa Komoro damu ndzima

Wasiwa Komoro dini ndzima

Ya masiwa radzali wa

Ya masiwa yarileya

Mola né ari sayidiya

Narikéni ha niya

Riveindzé uwataniya

Mahaba ya dine na duniya.

I béramu isi pépéza

Rang mwési sita wa Zuiye

I daula ivénuha

Zisiwa zatru zi pangwi ha

Maoré na Nzuani, Mwalina Ngaziya

Narikéni na mahaba ya huveindza ya masiwa.