Rammstein Liedtext

Rammstein Lied Von Der Unruhevollen Jugend Liedtext

Rabota u nas prostaya

Rabota nasha takaya

zhila bu‘ strana rodnaya

i netu drugikh zabot

I sneg, i veter

i zvezd nochnoy polyot

Menya moyo syerdtse

veh trevozhnuyu dal‘ zoviot

Live version:

Flake, Paul:

Rabota u nas prostaya

Rabota nasha takaya

zhila bu‘ strana rodnaya

i netu drugikh zabot

I sneg, i veter

i zvezd nochnoy polyot

Flake, Paul, Richard:

Menya moyo syerdtse

veh trevozhnuyu dal‘ zoviot

Till, Flake, Paul, Richard:

I sneg, i veter

i zvezd nochnoy polyot

Menya moyo syerdtse

veh trevozhnuyu dal‘ zoviot

Flake, Paul, Richard:

Rabota u nas prostaya

Rabota nasha takaya

zhila bu‘ strana rodnaya

i netu drugikh zabot

I sneg, i veter

i zvezd nochnoy polyot

Menya moyo syerdtse

veh trevozhnuyu dal‘ zoviot

Till, Flake, Paul, Richard:

I sneg, i veter

i zvezd nochnoy polyot

Menya moyo syerdtse

veh trevozhnuyu dal‘ zoviot