Leon Liedtext

Leon Hallelujah (Hebrew version) | הללויה Liedtext

,אקורד עגום ומסתורי

מינור נופל, מז’ור ממריא

הללויה, הללויה

הללויה, הללויה

הללויה, הללויה

הללויה, הללויה

חייתי כאן, ישנתי כאן

הללויה, הללויה

הללויה, הללויה

,אני זוכר, לפני שנים

,לחשת לי מה קורה בפנים

,בתוך תוכך עם היונה

הללויה, הללויה

הללויה, הללויה

,וגם אם דבר האל צדק

,לא שיר תלונה אני לך שר

,לא שיר צליין קדוש מואר

הללויה, הללויה

הללויה, הללויה

?האם זה משנה לך, מדוע

הללויה, הללויה

הללויה, הללויה

ליבי שתק, ידיי דיברו

.דבריי היו אמת, לא תעתוע

הללויה, הללויה

הללויה, הללויה