Juli Liedtext

Juli Dahil Sa ‚Yo Liedtext

Dahil sa ‚yo

Nais kong mabuhay

Dahil sa ‚yo

Hanggang mamatay

Dapat mong tantuin

Wala nang ibang hirang

Puso koy tanunggin

Ikaw at Ikaw pa rin

Dahil sa ‚yo

Ako’y lumigaya

Pagmamahal, ay alayan ka

Kung tunay mang ako

Ay alipinin mo

Ang lahat sa buhay ko’y

Kung tunay mang ako

Ay alipinin mo

Ang lahat sa buhay ko’y

Dahil sa ‚yo