Faun Liedtext

Faun L.E.A.F – Harpa Toner Liedtext

Det bodde en bonde ved en strand

Harpa toner var og fin

To fagre døtre hadde han

Den eldste til den yngre sa

Harpa toner var og fin

La oss ned til elven dra

Den yngste gikk føre som en sol

Harpa toner var og fin

Den eldste etter som orm i jord

Den yngste satte seg på en stein

Harpa toner var og fin

Den eldste dyttet, hun var ikke sein

Hun strakte ut sin hvite hand

Harpa toner var og fin

Og ropte søster hjelp meg i land

Hvis jeg ikke hjelper deg

Harpa toner var og fin

Så vil din kjæreste ekte meg

Det var to gjetere på den strand

Harpa toner var og fin

Og de så liket som fløt i land

De tok fra hennes kropp et ben

Harpa toner var og fin

Og lagde av det en harpe ven

De tok to lokker av hennes hår

Harpa toner var og fin

Og harpa gyldne strenger får

Til søsterens bryllup ble harpa bragt

Harpa toner var og fin

Og på en strubbe der ble den lagt

Det var senere på denne kveld

Harpa toner var og fin

At harpa spilte av seg selv

Da den første strengen lød

Harpa toner var og fin

Den fortalte om brudens onde dåd

Da den andre strengen slo

Harpa toner var og fin

Bruden som forstenet sto