Falkenbach Liedtext

Falkenbach Vaer Stjernar Vaerdan Liedtext

Vaer dej stjernar vaerdan

laydeat zij mijn ravan

oever helder bergar

en i den guldyn luiht

moragaens skhinn

glantin luiht oevrall

en vej daar voert

i groenen veld

en vej zo ver

en land zo wijd as dej vind

den stilte daal

med waeyend wei

Foraan

Wulfan

vaer dej svertar staan

Herjan

Vanan

trouw en stoalt

bluot fuer bluot