Die Toten Hosen Liedtext

Die Toten Hosen Butterfly Liedtext

Is it true? Is it true?

You You

Untrue Untrue

You You You

Butterfly, like a Butterfly

마치 Butterfly, bu butterfly 처럼

Butterfly, like a butterfly

마치 Butterfly, bu butterfly 처럼

넌 마치 Butterfly

Stop

꿈 같은 넌 내게 butterfly, high

Untrue Untrue

You You You

It’s all FREE for you

baby

Butterfly, like a butterfly

마치 Butterfly, bu butterfly 처럼

Butterfly, like a butterfly

마치 Butterfly, bu butterfly 처럼