Blaeck foeoess en dr kayjass nummer null liedtextEn d'r Kayjass Nummero Null


steit en steinahl Schull,


Un do hammer dren studiert.


Unsere Lehrer, dä hieß Welsch,


sproch e unverfälschtes Kölsch


Un do hammer bei jeliehrt.


Joh un mer han off hin un her üvverlaat


un han för dä Lehrer jesaat:


[Refrain:]


Nä, nä, dat wesse mer nit mih, janz bestemp nit mih,


Un dat hammer nit studiert.


Denn mer woren beim Lehrer Welsch en d'r Klass


Do hammer sujet nit jeliehrt.


Dreimol Null es Null es Null


Denn mer woren en d'r Kayjass en d'r Schull


Dreimol Null es Null es Null


Denn mer woren en d'r Kayjass en d'r Schull


Es en Schiev kapott,


es ene Müllemmer fott,


hät d'r Hungk am Stätz en Dos.


Kütt ene Schutzmann anjerannt,


hät uns sechs dann usjeschannt,


sät: "Wat maat ihr sechs dann bloß?"


Joh un do hammer widder hin un her üvverlaat


un han för dä Schutzmann jesaat:


[Refrain]


Neulich kräät uns en d'r Jass


die Frau Kääzmanns beim Fraass,


sät: "Wo lauft ihr sechs bloß hin?


Uns Marieche sitz zo Hus,


weiss nit en un weiss nit us!


Einer muss d'r Vatter sin!"


Joh un do hammer ald widder hin un her üvverlaat


un han för die Kääzmanns jesaat:


(Liev Frau Kääzmann....)


[Refrain]